Dzīve ar COVID-19:
Novērtējums par koronavīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanu Latvijā 
un priekšlikumi sabiedrības noturībai nākotnē

Ieskats WP2 darba grupas pētījumā par pārmaiņām darba tirgū un nodarbinātības struktūrās (viens no apakšprojektiem).

Šo pētījumu finansē Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, projekts “Dzīve ar COVID-19: Novērtējums par koronavīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanu Latvijā un priekšlikumi sabiedrības noturībai nākotnē,” projekta nr. VPP-COVID-2020/1-0013